کودکان نه آینده‌ای دارند و نه گذشته‌ای، آن‌ها از اکنون لذت می‌برند. کاری که کمتر بزرگسالی انجام می‌دهد! ... جین لا برویر

روتک، گزیده‌ترین وب‌سایت‌های کودک و نوجوان

روتک یکی دیگر از دستاوردهای موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در گستره دنیای مجازی است. روتک آمده است که بخشی از حلقه گم شده در این گستره را بازیابی کند و کمبودها را بپوشاند. کار روتک پیوند دادن است. امروزه در دنیای وب بسیاری نمی دانند چگونه به سایتی که دنبال آن هستند برسند. روتک در حقیقت کوشش می کند که راهنمای شما باشد برای رسیدن به سایت هایی درباره کودکان و نوجوانان یا برای کودکان و نوجوانان. روتک سایت ها را به صورت طبقه بندی شده در اختیار شما قرار می دهد. در زمینه سایت های فارسی به سبب کمبودهای زیاد کوشش می کنیم تا آن جا که ممکن است، همه آن ها را معرفی کنیم، اما در مورد سایت های انگلیسی کوشش ما این است که از میان هزاران سایت در دسترس بهترین ها را برگزینیم. شاید از راه روتک شما نیز بتوانید به هدف تان برسید. هدف شما همان هدف ماست که برای آن سرمایه گذاری کرده ایم.
روتک آماده پذیرش نقدها و دیدگاه های شماست.