بسیاری از نیازهای ما می توانند دیر تر برآورده شوند. اما کودک نمی تواند متوقف شود. اکنون زمانی است که بدن او فرم گرفته و مغزش رشد یافته است. به کودک نمی توانیم بگوییم فردا، حقیقت وجود او امروز است. ... گابریلا میسترال

محیط زیست برای کودک و نوجوان

وبلاگ ها

آموزش محیط زیستی برای کودک و نوجوان
نام وبلاگ شمار بازدیدها
1,822
1,479
سازمان های محیط زیستی کودک و نوجوان
نام وبلاگ شمار بازدیدها
1,709