کودکان نه آینده‌ای دارند و نه گذشته‌ای، آن‌ها از اکنون لذت می‌برند. کاری که کمتر بزرگسالی انجام می‌دهد! ... جین لا برویر

سازمان‌های بین‌المللی کودکان

نام وب سایت شمار بازدیدها
1,947
2,547
سازمان های محیط زیستی منطقه ای و بین المللی
نام وب سایت شمار بازدیدها
2,103
سازمان های منطقه ای و بین المللی حقوق کودک
نام وب سایت شمار بازدیدها
2,029