کودکان زمانی می‌توانند نگرش خود را ارزشمند ببینند که احساس کنند، برای‌شان ارزش قائل می‌شوند. آن ها همواره نیازمندند که شخصیت یگانه خود را باور کنند. ... سیدونی گروئنبرگ

نیازمندی‌های اقتصادی کودک و نوجوان

فروشگاه ای اینترنتی فیلم و سرگرمی ها
1,440
1,240
1,927
1,615
1,704
فروشگاه های اینترنتی پوشاک و اسباب بازی
1,478
1,476
1,716
2,889
1,282
1,965
1,467
2,740
1,727
1,677
1,461
2,898
1,273
1,596
1,226
فروشگاه های اینترنتی کتاب و وسایل کمک آموزشی
1,830
1,457
1,268
1,199
1,267
1,275
2,261
1,219
1,412
1,504
2,001
1,478
1,585
1,331
1,527
5,767
1,047

وبلاگ ها

فروشگاه های اینترنتی پوشاک و اسباب بازی
1,302